Home   Motorservice och rekonditionering

Motorservice och rekonditionering

Motor- och drevservice
En årlig service på båtmotor ökar dess livslängd och minimerar risken till att råka ut för fel när man är ute till havs. På nyare motorer är en årligen genomförd motorservice ett krav för att motorgarantin ska gälla. Ramsmora Varv är auktoriserad serviceverkstad för Volvo Penta, Yanmar, Mercury och Mercruiser.

Motorservice görs lämpligtvis varje höst i samband med torrsättning. Vid Årlig motorservice kontrollerar man att motorn och eventuella instrument fungerar som de ska och byter ut oljor, filter, anoder, tändstift och eventuella remmar.

Drevservice ska göras årligen i samband med motorservicen. Service av backslag rekommenderar vi att man gör vartannat år eller efter gångtid på 100 timmar.

Extra viktigt är att varje höst byta olja på drevet/växelhuset som annars kan frysa sönder eller rosta på grund av inläckt vatten.

Konservering av motor och toasystem
I samband med torrsättning ska motorn också konserveras. Det innebär att man skyddar motorn över vintern genom att köra igenom frostskyddsmedel (miljöglykol) alternativt att dränera motorn på vatten. På hösten ska även vattensystemet tömmas samt toasystemet konserveras för att undvika frysskador.

Förvaring av drev, kapell och batteri inomhus
Vi erbjuder förvaring av drev, kapell, utombordsmotorer och batterier inomhus under vinterhalvåret. Framför allt gällande drev/utombordsmotorer är inomhusförvaring vår rekommendation på grund av stöldrisk.

Rekonditionering
Vår duktiga rekonditioneringsteam
-polerar, vaxar och rubbar skrov och överbyggnad
-bottenmålar
-slipar och oljar in trädetaljer
-städar och rengör båten invändigt
-tvättar kapell, dynor och täcken
enligt era önskemål.