SOMMARPLATS

Sommarplats hemsidan

”Med en båtplats hos oss slipper man transportsträckan
till skärgården och har den fantastiska mellan- och ytterskärgården
precis framför sig”

  • Ramsmora Varv har idag ca 200 stycken bryggplatser.
  • De 200 bryggplatserna finns på fem bryggor (från A till E) varav A-, B- och C-bryggorna är betongbryggor med tillgång till el och färskvatten.
  • Kort till el-och vatten kan köpas på varvskontoret.
  • Se gärna vår bryggkarta.

Servicehus
I direkt anslutning till marinan finns en parkering och ett servicehus med toaletter, duschrum, pentry med matplats och barnhörna. Våra kunder har även tillgång till sophantering (hushållsavfall), spilloljetank, ställning för master upp till 30 m samt en mastkran. Innanför servicehusets vänstra dörr, finns det ett nyckelinkast, om du lämnar din båt hos oss och varvet skulle vara stängt.

Parkering
Till en båtplats ingår alltid ett parkeringstillstånd för bilen.