Author: jabo

Årets första lansering! Alltid det ögonblicket av spänning, insikten att ett nytt år med båtliv är framöver. Tankar om vart vi kan resa och vem vi ska åka med. Hur snabbt kan vi komma undan, skaka av vinterblåsen och känna solen på ryggen? Actionstationer här på Ramsmora Varv...