Author: tim

Att titta på sätt att förbättra ditt båtliv är alltid en prioritering. De mest stressande stunderna för de flesta av oss går in och lämnar hamnen. Detta är alltid det ögonblick då vindhastigheten stiger och det kan göra parkering mycket svårare. För att öka trycket...