Okategoriserade

Att titta på sätt att förbättra ditt båtliv är alltid en prioritering. De mest stressande stunderna för de flesta av oss går in och lämnar hamnen. Detta är alltid det ögonblick då vindhastigheten stiger och det kan göra parkering mycket svårare. För att öka trycket...

Årets första lansering! Alltid det ögonblicket av spänning, insikten att ett nytt år med båtliv är framöver. Tankar om vart vi kan resa och vem vi ska åka med. Hur snabbt kan vi komma undan, skaka av vinterblåsen och känna solen på ryggen? Actionstationer här på Ramsmora Varv...