Extra kraft för att göra livet enkelt

Extra kraft för att göra livet enkelt

Att titta på sätt att förbättra ditt båtliv är alltid en prioritering. De mest stressande stunderna för de flesta av oss går in och lämnar hamnen. Detta är alltid det ögonblick då vindhastigheten stiger och det kan göra parkering mycket svårare. För att öka trycket tittar många alltid!

Det är ett stort projekt, som vi nyligen fick reda på när en långvarig kund bad oss ​​att montera både bågs- och akterpropeller.

Att ha rätt erfarenhet för att installera dessa motorer är en viktig faktor och Joel var rätt medlem i Team Ramsmora för jobbet.

Med hjälp av resten av besättningen flyttades båten till vår fullt utrustade verkstad.

Röret skars till rätt läge och motorn monterades. En komplex process med noggrannhet är absolut nödvändig.

Mer att följa när den aktuella thrusteren är på plats och havsförsök har avslutats